banner


Information on EU-147

Group Name: White Sea Coast group

Claimed by: 56.8% of participants.

Main prefix: R1N

Location: 63.95N - 66.58N / 33.08E - 36.83E

DXCC: EUROPEAN RUSSIA

Group Contains:

 • Beloguzikha
 • Berezhnoy Sosnovets
 • Bol'shoy Kimalishche
 • Bol'shoy Kuz'min
 • Bol'shoy Nokhka Luda
 • Bol'shoy Zhuzhmuy
 • Dlinnyy
 • Kemludskiy
 • Kishkin
 • Kondostrov
 • Konyov
 • Kost'yan
 • Kotkano
 • Kutul'da
 • Luda-Nakhkonitsa
 • Malyy Zhuzhmuy
 • Medvezhiy
 • Myagostrov
 • Nemetskiy Kuzov
 • Osinka
 • Parusnitsy
 • Pezhostrov
 • Ravluda
 • Razostrov
 • Rovnyazhiy
 • Russkiy Kuzov
 • Ryavoluda
 • Samba-Luda
 • Satam
 • Sedostrov
 • Sev Kil'yak
 • Sev Kolovar
 • Sidorov
 • Sonostrov (QSOs before 1 January 1995)
 • Taparukha
 • Tiunets
 • Tupichikha
 • Uglovoy
 • Yakostrov
 • Yuzhnyy Rombak
 • Zelenaya Luda
 • Kalgantsy Islands :
  • Kalgantsy Islands
 • Perkhludi Islands :
  • Perkhludi Islands
 • Rakushki Islands :
  • Rakushki Islands
 • Salma-Ludy Islands :
  • Salma-Ludy Islands
 • Sedel'nyye Islands :
  • Sedel'nyye Islands
 • Voron'i Islands :
  • Voron'i Islands

Group Excludes:

 • Chernetskiy
 • Keret'
 • Naumikha
 • Nikonov
 • Oleniy
 • Shuyostrov
 • Sonostrov (QSOs on or after 1 January 1995)
 • Sumostrov
 • Tumishche
 • Velikiy

Respublika Kareliya. Not Chernetskiy; Keret'; Naumikha; Nikonov; Oleniy [near Gridino]; Shuyostrov; Sonostrov; Sumostrov; Tumishche; Velikiy or islands qualifying for other groups.

Sunset in EU-147 was approximately 8.8 hours ago at 11:54 UTC.

Activations credited for EU-147

More than thirty different callsigns have been credited for this island group.
Display all activations (Note: this page may take some time to generate for popular groups)

Weather information is not available for EU-147

DX Spots for EU-147

A list of all known DX Cluster Spots for EU-147 in the last year is available. Note that this link might take some time to load if it is a popular reference number. You could also try an advanced search for DX spots to yield fewer results.

Embedded user assistance

Body text

Close